Aarhus Universitets segl

Hovedbygningen set fra øst - luftfoto

Hovedbygningen ses til højre langs Ringgaden. De seks ens bygninger øverst er kollegierne I-VI. Nederst til venstre del af universitetets første bygning fra 1933 med det senere tilføjede fritstående Højspændingslaboratorium. Den tværgående vej nederst i højre hjørne er Katrinebjergvej, der dengang gik direkte sammen med Trøjborgvej. Bygningssektionen, som er bajonetforskudt i forhold til Hovedbygningen, og som ses nederst i billedet med gavlindgangen ud mod en åben plads, er disputatsauditoriet, også kaldet Store Auditorium. Langt senere blev det østligste stykke af Katrinebjergvej omdøbt til Fredrik Nielsens Vej. (Ukendt fotograf. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).