Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0103A - Det Humanistiske Fakultet

Billedsærsamling 103

Det Humanistiske Fakultetssekretariat/Humavisen 1990’erne

I alt 312 billeder + 18 billeder (2 afleveringer)

Foreligger ordnet i emner og i betydeligt omfang med fotografoplysninger, men kun i begrænset omfang med ditto på portrætterede personer.

Emnerne er

(1)

Åbent hus & andre anledninger (26)

Persongalleri (44)

Udenfor: Bygninger i parken (23)

Udenfor: Mennesker [og bygninger] i parken (14)

Indenfor: HF-sekretariatet (7)

Indenfor: Udenfor HF-sekretariatet (6)

Indenfor: Statsbiblioteket (11)

Indenfor: Multimedierum (5)

Indenfor: Historisk kantine + andre kantiner (5)

Indenfor: Uden for HUMrådet (2)

Indenfor: Auditorier og undervisning (9)

Indenfor: Diverse (20)

(2)

Trøjborg: Bygninger (4)

Trøjborg: Bibliotek (3)

Kasernen: Ombygning (11+13)

Kasernen: Diverse (8)

CFK (Center for Kulturforskning) (6)

Barnow (Nobelparken) (10)

Andre bygninger (Fuglsøcentret, Moesgård Hovedbygningen ) (5)

Illustrationer (Tegninger) (30)

Diverse (43)

(3)

(Modelfotos Nobelparken, K. Richardson, diverse fra HUM-sekretariatet (Wang Hansen, Steen Busck m.fl.) (7)

Overdraget 2008 af Svend Aage Mogensen

*****

I 2014 er endvidere overdraget et billedmateriale, i alt 18 stk.:

Ffra skriftlig eksamen, skilte om eksamen (3)

Fra André Wang Hansens afgang/fratræden som dekan (1)

Fra diverse seminarer 1993/1994 mv. hhv. Sandbjerg, Stuerne, Fuglsø (10)

Fra Spansk-afdelingens bibliotek - Søren Jønsson Granat foto (1)

Nye studerende (intet år) - Søren Jønsson Granat foto (1)

Aulaen - interiør - 1997 - Søren Jønsson Granat foto (1)

Trøjborg indgangsparti - cykel - uskarpt - Søren Jønsson Granat foto (1)