Aarhus Universitets segl

Moesgård

(Foto Svend Aage Mogensen januar 1997. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Herregården Moesgård blev i 1960 erhvervet af Århus Amt, der 6 år senere overdrog herregården til Forhistorisk Museum. En bevilling fra Kulturministeriet gjorde det i 1964 muligt at påbegynde restaurering og indretning af bygningerne med henblik på Forhistorisk Museums udflytning fra det gamle Aarhus Museums bygning ved Mølleengen.

Museet åbnede for offentligheden i 1970, og samme år flyttede universitetsfaget forhistorisk arkæologi til Moesgård (Middelalderarkæologi og Etnografi fulgte kort efter). Dermed fuldbyrdedes dén intime forbindelse mellem museum og universitet, som havde været forudsætningen, da kommunen i 1949 bevilgede et professorat i forhistorisk arkæologi.

Amtets køb af herregården skete på baggrund af professor P.V. Glob s særdeles omfattende vision anno 1958 om oprettelse af en Forhistorisk Nationalpark, der - som det hed - ville blive den eneste af sin art i verden.

Planerne, der bl.a. omfattede naturpark med forskellige skovtyper og fritgående bjørne, vildsvin, bævere, ulve og andre vilde dyr, der ikke længere levede i den danske natur, realiseredes ikke i sit fulde omfang.