Aarhus Universitets segl

Billedsærsamling 0111A - Carl Holst-Knudsen

Landsretssagfører Carl Holst-Knudsen (1886-1956)

Af billedmateriale udlånt 2009 af direktør Henrik Thrane, Aalbæk, er der foretaget ca. 150 scanninger.

Der er tale om fotografier og andet billedmateriale samt udklip fra dagblade.

Blandt fotografierne er der bl.a. optagelser med statsminister Stauning og undervisningsminister Borgbjerg i forbindelse med frokost i Holst-Knudsens hjem Ydernæs samme dag som Aarhus Universitets første bygning blev indviet: 11. september 1933. Desuden omfatter samlingen enkelte bygningsbilleder (universitetet) og interiørbilleder fra Ydernæs samt familiebilleder fra sidstnævnte lokalitet m.v og fotos med tilknytning til Holst-Knudsens bestyrelsesarbejde i det private erhvervsliv. Også en optagelse af rektorkæden indgår (- den var doneret af Holst-Knudsen og frue til Aarhus Universitet).

Dagbladsudklippene omfatter bl.a. vittighedstegninger (fra Demokraten) vedr. Holst-Knudsen som konservativ byrådspolitiker samt universitetshistoriske begivenheder foruden Holst-Knudsens 70-årsdag 1956 og oprettelsen af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris plus nekrologer samme år.

Desuden er der hilsener fra medlemmer af kongehuset samt telegram anno 1929 fra Studenterforeningen samt telegram anno 1944 fra Lærerforsamlingen.

Hertil kommer materiale vedr. Ordenskapitlet.

   

(Et af udklippene i Billedsærsamling 0111-A. Fra uidentificeret dagblad. Scanning hos Universitetshistorisk Udvalg).