Aarhus Universitets segl

"Ydernæs" i december 2008

(Foto december 2008 v/ Universitetshistorisk Udvalg).

Denne palæagtige villa på Strandvejen i Århus - navngivet "Ydernæs" - erhvervede landsretssagfører C. Holst-Knudsen (1886-1956) sig i 1928, og her boede han med sin familie frem til sin død.

Holst-Knudsen fungerede fra 1928 til 1933 som sekretær for universitetets bestyrelse, hvorefter han overtog formandsposten, som han beklædte, til han fyldte 70.

Talrige gange gennem universitetets tidlige år afholdt den velhavende landsretssagfører repræsentation for universitetet i denne bygning, og hver gang betalte han af egen lomme; det gjaldt f.eks. frokosterne for ministre og andre særligt indbudte i forbindelse med nedlæggelse af grundsten til universitetets første bygning 30. august 1932 og indvielseshøjtideligheden 11. september 1933.

 

Indkørsel og hovedindgang til "Ydernæs". (Foto december 2008 v/ Universitetshistorisk Udvalg).

 

"Ydernæs" med Strandvejen til venstre og Oddervej til højre. (Foto december 2008 v/ Universitetshistorisk Udvalg).