Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Salutpatronhylster fra æresdoktorpromotion i Lund

Collage af promotionsprogram og foto
Foto Klas Hyltén-Cavallius 27. maj 2016

Ved promoveringen af æresdoktorer i Lunds Domkirke affyres et kanonskud (uden for kirken og med løst krudt) til ære for hver enkelt af æresdoktorerne, efterhånden som de tildeles den hædersfulde titel - således også for lektor emeritus Jens Vellev den 27. maj 2016.

Det skal dog straks siges, at det granathylster, som Jens Vellev for nylig har overdraget i AU Universitetshistories varetægt, ikke stammer fra Vellevs egen promotion, men fra en tidligere. I dag anvendes nemlig patronhylstre af pap, og af dem bliver der selvsagt intet tilbage efter affyringen.

Baggrunden for, at Jens Vellev alligevel kunne hjembringe et solidt metalgranathylster og derefter uden tøven overdrage det til AU's universitetshistoriske samlinger, er følgende: Da universitetshistorikeren tidligere på året via dagspressen blev bekendt med, at Jens Vellev stod for at skulle promoveres til æresdoktor i Lund, ilede han med at tilsende den kommende æresdoktor adgang til en lydfil, hvor man kan høre en tidligere AU-medarbejder - professor, dr.jur. Carl Aage Nørgaard (1924-2009) - fortælle om, hvordan det foregik, da han blev promoveret i Lund i 1994, herunder bl.a. hvordan æresdoktorpromotionen tog flere timer, hvor man gik i procession, hvorfor en instruktør da også havde advaret mod overdreven væskeindtagelse forinden, idet der ikke var mulighed for toiletbesøg under højtideligheden, men også om, hvordan Carl Aage Nørgaard efterfølgende som souvenir havde fået udleveret lige præcis det patronhylster, som havde indeholdt krudtet, som havde afstedkommet kanonskuddet til hans ære.1

Da Jens Vellev umiddelbart efter promoveringen 27. maj 2016 hos de lundensiske universitetsmyndigheder efterspurgte 'sit' patronhylster, fik han oplyst, at der - som nævnt ovenfor - i nutiden udelukkende anvendes paphylstre, og at han derfor nødvendigvis måtte være en sådan souvenir foruden, men at han eventuelt kunne få et historisk patronhylster fra før paptiden med sig hjem - et tilbud han takkede ja til.

Så på den måde fik vi alligevel et minde om Jens Vellevs lundensiske æresdoktorpromotion anno 2016 til vores universitetshistoriske samling.

 

 

Det 27 cm lange patronhylster, som Jens Vellev hjembragte fra Lund. Foto AU Universitetshistorie