Aarhus Universitets segl

Carl Aage Nørgaard (1924-2009)

Carl Aage Nørgaard var amanuensis og lektor i retsvidenskab ved Aarhus Universitet fra 1955 og professor i faget samme sted fra 1964 til 1991. Han blev i 1973 medlem af den europæiske Menneskerettighedskommission i Strasbourg og var dennes præsident fra 1981 til 1995. Han var FN's uafhængige rådgiver i forbindelse med løsladelse af politiske fanger i Namibia og fra 1994 til 1997 fungerede han som konsulent for Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika.

 

Udklip fra Demokraten 21. december 1962. (Digital kopi hos Universitetshistorisk Udvalg).


De lydklip, som man kan høre via links herunder, stammer fra Universitetshistorisk Udvalgs erindringsinterview 2. april 2004 med professor emeritus, dr.jur. Carl Aage Nørgaard.

 

Carl Aage Nørgaards selvbiografi i Aarhus Universitets Årsberetning 1962-63, s. 198-99. På det tidspunkt var det endnu skik, at årets doktorer udfærdigede en selvbiografi til optagelse i universitetets årsberetning.


Selvbiografi i studenterhåndbogen 1967.