Aarhus Universitets segl

Skilt med teksten "SAMTALESTUE"

I Universitetshistorisk Udvalgs årsberetning for 2004 finder man i afsnittet om nyerhvervede 'museumsgenstande' følgende passus:

"En ganske omfattende samling af træskilte formentlig fra 50’erne og frem til 1970’erne. Skiltene angiver personnavne, funktioner, institutter, kontorer, organisationer, retninger og faciliteter. Overdraget 2004 af håndværker Egon Rasmussen, Trøjborg."

I denne samling befandt sig et skilt, hvis tekst er "SAMTALESTUE". En 'samtalestue' er imidlertid et fænomen, som i særlig grad har været forbundet med sygehuse og højskoler samt fængsler, og indtil for ganske nylig har skiltet været os en gåde, for hvor på Aarhus Universitet kan man have haft en 'samtalestue'?

Vi har dog nok været vidende om, at da der ved Københavns Universitet i første del af 1930'erne blev opført et nyt Matematisk Institut, kom det til at indeholde en "Samtalestue for de studerende" (Kilde: Universitetets Aarbog 1933-34, side 228), så derfor har vi antaget, at det ikke var helt utænkeligt, at samtalestuen og skiltet, der refererede dertil, havde befundet sig i det matematiske institut ved Aarhus Universitet.

Samtidig har vi konstateret, at de af håndværker Egon Rasmussen i 2004 overdragne skilte hovedsagelig synes at have tilknytning til bygningskomplekset bestående af bygningerne 1330-1340 (i 2018 Psykologi og Statskundskab).

(Det skal her indskydes, at det oprindelige matematiske institut ved Aarhus Universitet blev opført i slutningen af 1950'erne og taget i brug i 1960. Da faget otte år senere flyttede til det nye institut på Ny Munkegade, overtog Statskundskab lokalerne (i 2018 svarende til bygningerne 1330 og 1331)).

Det nye i sagen er så, at vi i 2018 ved et rent tilfælde - nemlig en halvdistræt gennembladring af fest- og foredragsforeningen Tågekammerets digitale billedsamling fra årene 1960-1964 - stødte på et foto med en holdopstilling langs en indre mur, i hvilken der befinder sig en dør, hvorpå skiltet er skruet fast.

Hvis det forholder sig, som vi antager, altså at skiltet har haft forbindelse med det oprindelige matematiske institut ved Aarhus Universitet, er det nærliggende at antage, at det er professor Svend Bundgaard - som inden han i 1954 kom til Aarhus havde været ansat ved Københavns Universitet - der har haft en finger med i spillet og insisteret på brugen af samme terminologi her som i København, frem for eksempelvis at kalde lokalet et kollokvierum.