Aarhus Universitets segl

Skitse til relief udført af Jan Buhl

Som følge af ophavsretlige forhold går det ikke umiddelbart an at vise reliefskitsen, der har befundet sig på Aarhus Universitet i formentlig ca. seks årtier.

Skitsen, udført af kunstneren Jan Buhl (f. 1919), har uden tvivl en eller anden form for tilknytning til samme kunstners ca. 3 x 8 meter store, men aldrig færdiggjorte kalkstensrelief, der pryder nordvæggen i Hovedbygningens forhal, og som skulle have været færdiggjort i 1950'erne.

Da flere af motivgrupperne i reliefskitsen har stærk lighed med de tilsvarende i de realiserede dele af vægrelieffet (for så vidt angår indholdselementer, men ikke udformning og indbyrdes fordeling), kan det ikke udelukkes, at skitsen faktisk er identisk med udkastet til den store vægudsmykning i Hovedbygningen.

Som nævnt blev det store relief aldrig færdiggjort.

Reliefskitsen er overdraget til AU Universitetshistories samlinger i marts 2013.

Transportkassen har formentlig været åbnet flere gange i de årtier, den har befundet sig i Afstøbningssamlingens - senere Antikmuseets - magasin. Da den senest blev åbnet i 2009 åbenbarede der sig heri en sammenfoldet, temmelig stor farvelagt tegning, som har en vis lighed med de temporære udsmykningstegninger, som der indtil for ca. 45 år siden var tradition for at smykke lokaler med i forbindelse med mere uformelle fester på universitetet og i kollegierne. At Aarhuus Stiftstidende figurerer på tegningen, kunne tyde på, at den ikke har udgjort original foring i kassen, men er anbragt efter kassens ankomst til Aarhus Universitet. Se tegningen.