Aarhus Universitets segl

Skrivebord anskaffet til rektoratet o. 1946

Det formodes indtil videre, at bordet er et af to, som blev anskaffet omkring 1946 til brug for rektor og prorektor i deres nye kontorer i Hovedbygningen. I hvert fald vides det, at to eksemplarer af bordet har eksisteret/eksisterer, og der er ingen tvivl om, at modellen er identisk med den, der ses på et billede fra rektors kontor i 1940'erne og på et fra prorektors kontor i 1950'erne.

Bordet herover har senere været anvendt af kontorchef Poul Krogh-Madsen, kontorchef Mogens Mau Pedersen, fhv. rektor Henning Lehmann, biblioteksleder Susanne Krag (TEO) og dekan Carsten Riis.

I sin bog Aarhus Universitets bygninger skrev arkitekt C.F. Møller i 1978:

"Hovedbygningens inventar og møbler er [...] specielt tegnet til denne bygning af vor møbelarkitekt, afdøde Aage Windeleff." (s. 50)

Bordet, der formodes at være fremstillet af såkaldt cubamahogni, er 2013 overdraget af Jette Riis til AU Universitetshistorie.