Aarhus Universitets segl

Møbler ved Aarhus Universitet

Eksempler på møbler ved Aarhus Universitet fra 1930'erne til 1970'erne

 Første universitetsbygning (indviet 1933)

Tidlig institutbygning (indviet 1937)

Hovedbygningen (indviet 1946)

Studenternes Hus/Administrationsbygningen (indviet 1964)

Diverse


Arkiv for webudstillinger med universitetshistoriske emner

Første universitetsbygning

I Aarhus Universitets første bygning var større og mindre auditorier oprindelig forsynet med faste bænkerader med bordplads - som det stadig gælder for de største - og blandt det videnskabelige personale havde kun de to professorer i henholdsvis fysik og kemi hver arbejdsværelse (kontor), og de rådede derudover hver over eget laboratorium.

Det har ikke været muligt at skaffe dokumentation for arbejdsværelsernes møblering - ud over at der på bygningsplaner 1933 er angivet nogle få elementer, der ikke nærmere kan specificeres, ud over at de rummede et skrivebord/arbejdsbord.

Om inventaret i universitetets første bygning hedder det i tidsskriftet Arkitekten, nr. 1, 1934, at:

"Alt inventar er udført af laboratoriebejdset fyrretræ, undtagen stolesæder og rygge, der er beklædt med krydsfiner med yderfiner af eg." (s. 12).

I sin bog Aarhus Universitets bygninger (1978) skriver arkitekt C.F. Møller følgende:

"Til universitetets første bygning blev møbler og inventar specielt tegnet, og husets forenklede og noget brutale formsprog afpasset efter de skænkede materialer eg, bøg, teak og fyr". (s. 50).

Denne lidt uklare sætning må vel - hvad møbler angår - forstås således, at materialedonationer afgjorde, hvad der kunne tegnes af inventar og møbler, hvilket ikke er videre oplysende.

Senere institutbygninger

Men til "de efterfølgende  institutbygninger er anvendt industrielt fremstillede standardmøbler, fortrinsvis tegnet af af møbelarkitekten Børge Mogensen" (ibid.).

Hovedbygningen

Helt særlig er imidlertid Hovedbygningen (indviet 1946), idet møbler og inventar her er "specielt tegnet til denne bygning af vor møbelarkitekt, afdøde Aage Windeleff "(ibid.).