Aarhus Universitets segl

Sten med graveringer og relation til Buchenwald

På et tidspunkt efter årtusindskiftet fik vi overdraget en genstand, som var dukket frem i forbindelse med oprydning i det, vi dengang kaldte universitetets centrale administration.

Der er tale om en genstand af et stenagtigt materiale, hvori der er indgraveret billeder og tekst, og hvor især navnet på kz-lejren "Buchenwald" springer i øjnene sammen med afbildningen af dennes barak nr. 63.

Ingen kunne oplyse det mindste om genstandens herkomst, og når vi nu tør lufte en teori om en overordnet sammenhæng, hænger det sammen med dele af indholdet i en arkivæske, som Steno Museet sidste år deponerede i den universitetshistoriske samling, og hvis indhold vi nu har haft lejlighed til at gennemgå.

Den pågældende arkivæske indeholder papirer vedrørende professor, dr.med. Cai Holten (1894-1977), der i årene 1947-1949 beklædte posten som universitetets rektor, og den er overdraget til ovennævnte museum af dennes familie.

Blandt æskens indhold befinder sig nemlig korrespondance vedr. mulighederne for fra dansk side at sende sulfapræparater til de internerede danske politifolk i Buchenwald, og desuden finder vi samme sted det takkekort, som ses andetsteds på denne side, fra Buchenvald-Klubben.

Vi kan ikke bevise, at den mystiske genstand faktisk har haft noget at gøre med Cai Holten, men da den har været opbevaret i et skab i den centrale administration, dvs. i nærheden af rektors kontor, er der en vis sandsynlighed for en sammenhæng, idet den mand, som Buchenwald-Klubben sendte et takkekort i september 1945, og som havde været aktiv for at forsyne Buchenwald-fangerne med livsnødvendig medicin, selv blev rektor to år senere og meget vel kan tænkes at have efterladt sine 'officielle' ejendele der. (Her spiller det næppe nogen rolle, at rektors kontor skiftede fysisk adresse i 1964).

Desværre har vi ikke haft tid til at undersøge, hvem "H.A." er eller var, og endnu mindre, om noget peger på, om det er "H.A.", der har portrætteret sig selv på stenen. Også et fransk navn skimtes i øvrigt på stenen.

Takkekortet herover er en del af en samling af papirer efterladt af professor, dr.med. Cai Holten. Om denne samling kan der læses mere på linket herunder.