Aarhus Universitets segl

Halfdan Siiger

Siiger, Halfdan:

Arkivet indeholder bl.a.: Forelæsningsnoter fra studietid 1929 ff. m.v. i ca. 60 kollegiehæfter og et antal omslag, laboratorieøvelse 1927, dagbog 1947 forud for afrejse til forskningsophold i Chitral 1948, en slags "glose"/tegn-oversigter vedr. asiatiske sprog, korrespondance ca. 1961, ca. 140 lysbilleder med tempelmotiver m.v., omslag vedr. "Oslo-sagen", omslag vedr. Haahrs disputats, opponentmanuskripter, diverse tilsendte manuskripter, omslag med Siiger-data, kasse med uordnet udklipssamling.

Overdraget fra arvingerne efter Siigers retningslinjer via Svend Castenfeldt, Etnografi, 2000.

*

I 2013 blev samlingen kraftigt øget, idet de dele, som efter Siigers død i 1999 kom til Det Teologiske Fakultet, blev overdraget til AU Universitetshistorie.

Der foreligger endnu ikke nogen samlet registrering af det i 2013 tilkomne materiale, men diverse billeder af det kan ses her.