Aarhus Universitets segl

Halfdan Siigers arkiv hos AU Universitetshistorie 2013

AU Universitetshistorie har i oktober 2013 fået suppleret sin samling af professor Halfdan Siigers efterladte papirer. Da Halfdan Siiger - den første professor i Religionshistorie ved Aarhus Universitet - afgik ved døden i 1999, fordeltes hans papirer mv. efter nogle retningslinjer, som han selv havde bestemt: Noget gik til Det Teologiske Fakultet, andet til den Etnografisk Samling på Moesgård Museum og en tredje portion til Universitetshistorisk Udvalg.

Nyerhvervelsen i 2013 svarer til den portion, som i sin tid blev overdraget til Det Teologiske Fakultet. Dette eksisterer ikke mere, og materialet er nu overdraget til AU Universitetshistorie, der viderefører det hedengangne Universitetshistorisk Udvalgs aktiviteter.

Når Universitetshistorisk Udvalg allerede umiddelbart efter Halfdan Siigers død kom i betragtning til at modtage en del af materialet, hang det sammen med en kontakt, der var kommet i stand, da udvalgets sekretær i 1994 foretog et universitetshistorisk erindringsinterview med Siiger og samtidig gav udtryk for interesse for relevante dele af hans papirer.

Siiger havde åbenbart noteret sig denne interesse, for få uger før sin død ringede han til udvalgets sekretær for at sikre sig, at interessen stadig var til stede.

Den i 2013 nytilkomne portion er endnu ikke registreret, men om den del, som Universitetshistorisk Udvalg modtog i år 2000 foreligger et kort notat, som kan læses her.