Aarhus Universitets segl

Holger Damgaard Iversen

Iversen, Holger Damgaard

Materialesamling 1968-1979

- Montanus:

1968 (8-14), 1969 (1-10), 1970 (1-15), 1971 (1-13). Diverse særnumre.

- Minerva:

(udg. af Danmarks Liberale Studerende) 1970 (1-2, 4-7/8), 1971 (1, 3-8, samt valgnummer), 1972/1975-1976 (diverse numre, uorden i angivelserne på forside og kolofon).

- Stud.jur.

1968 (7, 9-10, unumm. særnummer om Alf Ross), 1969 (1-10), 1970 (1-6).

- Drum n Dran:

(Debatavis for den tyske faggruppe ved AU) 1973-1975 (uorden i nummerering)

- Århus studenternes Filmklub

Diverse programmer 1969-1975

- Tværfagsprogrammer

fra anden del af 1970'erne (flere i originale, velbevarede tilsendelseskuverter),

- Diverse vedr. Alternativlisten (Historisk Institut) samt Institutavisen (3 numre, 1972 og 1976)

- Informationsnøgle 1973 (ubrugt eksemplar)

- Blade/aviser fra DKU (Fremad), Komm S (Røde Blade, nov. 1975) og Revolutionære Socialisters Forbund (Klassekampen (1974, 40), Information & debat 19-20, 1976, Studenterbladet 2, 1973, Studenterrådets årsberetning 1968/1969, Studenterhåndbog 1974 (velholdt ekspl.), Studenterrådets programerklæring 1974.

- Omslag: Materiale til brug for rustutorer 1974 på Germansk.

- Konvolut: Materiale fra Studenterrådet vedr. SU foråret 1975

- Konvolut: Materiale vedr. aktioner i protest mod Ritt Bjerregaards forslag til ændring af bekendtgørelse om regler for ansættelse af undervisningsassistenter

- Konvolut: Materiale vedr. kollegieaktionen 1974 og 1975.

Gave 2003 fra 25-års-jubilar Holger Damgaard Iversen (f. 1950, årskortnr. 680875) Kærgårdstoften 16, 5471 Søndersø (biografiske oplysninger m. enkelte erindringsglimt i vedlagt brev af 29. juli 2003 og på ovennævnte kunvolutter).

                                             *

Supplement 2004:

Materiale i originale konvolutter vedr. valg 1970 og 1976 samt debathæfte om medbestemmelse (Montanus-publikation). Desuden 2004 særskilt fremsendt: ”Vejledning for studiet til Juridisk embedseksamen ved Aarhus Universitet” (Juli 1967) samt rettelser og tilføjelser til samme (1968).

Gave 2004 fra Holger Damgaard Iversen, Søndersø.

Supplement 2007 (1):

Den  Jyske Historiker     

4                   3. årgang          /September 1970

4 (!)         -                           /December 1970  

5                                          Februar 1971

6                                          Marts 1971

7                                          April 1971

8                                          Maj 1971

1           4.årgang                   September 1971

2                                          Oktober 1971

3                                          November 1971

4                                          December 1971

5                                          Februar 1972

6-7                                       april 1972

8                                          Maj 1972

1           5. årgang                  Oktober 1972

Supplement 2007 (2):

- Original A4-kuvert til Stud.jur. Holger Damgaard Iversen

                               Sdr. Landevej 106

                               6400 Sønderborg

fra Aarhus Universitet  (stemplet 12.7. 68)

vedlagt noget af det informationsmateriale, kuverten sandsynligvis indeholdt:  

- Program for Immatrikulationsfesten den 2. september 1968

Akademiske Love

- Introduktion til det årlige rusmodtagelsesmøde (2. sept.) ved Det Juridiske Studenterråd og Juridisk Studenterklub

- hvem er agnes  (en introduktion til Studenterforeningen med udpluk af efterårets program, herunder rusfesten mandag den 2. september 1968)

- Kort over Akademisk Boghandel

- Oplysning om Udlevering af årskort til russer 1968

- Studenterforeningen i Aarhus : Medlemskort  1968/69   

- Adgangsbillet til Studenterforeningens 40 årsfest: Teaterpremiere lørdag 7. sept. (1968)

- Adgangsbillet til Studenterforeningens JULEFEST lørdag 7.december 1968

- Juridisk Studenterklub: Medlemskort 1968-69

- Studenterrådskort 1969-70  (hulkort)  samt kvittering for betaling af samme

Opkrævning / rykker for betaling af Studenterrådskort 1970-71 og 1971-72  

- Studenterhuskort 1969-70  og 1970-71    (hulkort)

Opkrævning / rykker for Studenterhuskort 1971-72

- Historisk Forening : Medlemskort  Helår 1970/71 og 1972/73

- De tyskstuderendes Forening : Medlemskort for året 1973/74