Aarhus Universitets segl

Ib H.P. Andersen

Ib Harald Peder Andersen, f. 1936, speciallæge, dr.med., fhv. direktør

Første aflevering (2009):

- Erindringer (ca. 35 sider): (1) Uddannelse til læge 1954-1961 (valg af uddannelse, første del af lægestudiet, anden del af lægestudiet), (2) Værnepligt og turnustjeneste. Desuden CV. Det hele i udprint og på CD. Se uddrag af erindringer vedr. 1950'ernes universitetsfester.

- Eksamensbeviser m.v. (filosofikum, første del af medicinstudiet, lægevidenskabelig embedseksamen m. navne på eksamensspørgsmål, autorisation som læge (efter turnustiden), certifikat for feriekursus i fransk.

- Regnskabsbog for førstedels-tiden 1954-1957.

- Selvangivelser fra studenterårene 1959-1961 samt en række lønbilag.

- Sange til kandidatfester: For Ib Andersen (1961) og for Bent Anker Larsen (1962).

- Genstande: Papirkniv og skriveredskaber anskaffet 1954 (firefarvet understregningspencil + 2 fyldepenne (den sorte købt 1954, den anden senere)). Studentersmoking anno 1954 på oprindelig bøjle. Regnestok m. hylster og vejledning  (Regnestokken er  fra studietiden og brugt de første år af Ib Andersens forskerkarrierre - idet mekaniske regnemaskiner var sjældne pga. deres høje pris. Vejledningen til regnestokkens brug er fra gymnasietid 1951-1954).

- Foto 1954 af Ib H.P. Andersen iført studentersmoking og -hue.

- Billedmateriale i papirkopi – fra kollegium 9,2 1960 (auktion og fest) og kandidatdag (Ib H.P. Andersen i barnevogn (sidste eksamen var på fødselsanstalten) 1961 - se eksempel).

- Udvalg af  lægevidenskabelige undervisningsbøger m. giverens understregninger og indlagte papirstykker m. notater etc.

Gave 2009 fra speciallæge, dr.med. Ib H.P. Andersen, fhv. lektor v. Hygiejnisk Institut, AU, og direktør for Arbejdsmiljøinstituttet, København.

*

Anden aflevering (2011):

- Supplerede og reviderede skriftlige erindringer: "Et liv i forebyggelse"

- Arbejdsmedicinerens trøje og anorak anno 1971 >

- Studenterhue >

- Fremmedførercertifikat 1955 >

- Lægekorpsets våben >

- Grammofonplade fra FYHA-fest 1963 >

- Publikationer udgivet af medarbejdere ved Arbejdsmedicinsk Institut

- Arbejdsmedicinske "rapporter" udfærdiget af studerende og udgivet som "fagkritiske tekster" af Studenterfronten - se et par forsider >

- Publikationer af/ved Ib H.P. Andersen (2 ringbind)

- Lægevidenskabelige undervisningsbøger, herunder studenterforhadt tysk fremstilling

- Billedmateriale (digitalt)

- Personlige papirer (eksamensbeviser & karakterbøger)

- Levende billeder i form af digitale videoer på baggrund af smalfilmsoptagelser (bl.a. julefrokost på Hygiejnisk Institut 1964)

Tredje aflevering (2014)

- [Bog] Ib H.P. Andersen: Et liv i forskning om forebyggelse - indeklima & arbejdsmiljø, 432 sider, IHPA Trading. 2014.