Aarhus Universitets segl

Jakob Jensen

(Borgmester Jakob Jensen (sommetider fejlagtigt stavet Jacob Jensen))

Aflevering 1:

- Lærebrev/svendebrev 1886 for murersvend Jakob Jensen

- 3 abonnementskort til landsudstillingen 1909 - for hhv. forretningsfører Jakob Jensen, Fru Jensen og Ejner Jensen; se Jakob Jensens eget adgangskort til Landsudstillingen 1909.

- Betinget gavebrev på kr. 1000 til Universitets-Samvirket fra borgmester Jakob Jensen og takkeskrivelse herfor fra Universitets-Samvirket.

- Diverse udklip vedr. Jakob Jensen

- Tryksager: Det nye Universitet og Genforeningsarbejdet; Arkitekten nr. 1, 1934 (om  første universitetsbygning) fotografier af bygning indlagt; Fra Kirkehus til Skolestue i Aarhus stift (1937) med dedikation fra Chr. Buur, forf. til bidraget "Enhedsskole og Realskole i Aarhus" (hvori Jensen nævnes); dedikationsekspl. af nyansatte Albert Olsens "Nogle Synspunkter for dansk merkantilistisk Erhvervspolitik" (1930); Aarsberetning for Universitetsundervisningen 1930-31, Universitetsbetænkningen 1925 med kommissionsmedlem Jensens håndskrevne notater; ekspl. af Statsbibliotekets fasimilitryk 1927 af H.H. Skonnings Aarhus Domkirkespirs Brand, 1642; V. Albeck og Chr. Møller: Arbejdet for Oprettelsen af et Universitet i Aarhus, 1929; Aarhus Universitets kantate samt "Ungdommens Indtog" (Studenterforeningens ruskantate) - begge fra tiårsfesten 1938; Peter Holm: Aarhus, 1916; Fundats for Studenterkollegierne i Aarhus (inklusive kollegiehistorisk indledning og fortegnelse over værelser og donatorer (vær. 153 er opkaldt efter borgmester Jakob Jensen), ca. 1948 - i eksemplarer indlagt korrespondance med sønnen anno 1949 om værelser.

- Fotografier: Ud over de nævnte bygningsbilleder følgende 3: Jakob Jensen ved 70-årsdagen 15/11 1928 omgivet af blomsterbuketter, byrådssalen (mennesketom) i rådhuset ved Domkirkeplads, bygningsbillede fra Den Gamle By (rejsegilde).

 

Aflevering 2:

3 portrætfotos af Jakob Jensen, (ca.) 1920, 1937 og udateret samt kopi af udklip i forbindelse med Jakob jensens død. I brev af 28/8 2002 fra giveren omtales baggrunden for borgmester Jakob Jensens efternavn, rektor Brorson Fich, giverens bror, ambassadør Jakob Rytter (cand.jur. fra AU 1959. se Blå Bog) og giverens egne oplevelser i forbindelse med bombardementet 1944.

 

Aflevering 3:

Udklipsmappe i stort format med avis-nekrologer i forbindelse med Jakob Jensens død.

NB . Fotos sammen med øvrigt materiale og ikke i billedsamlingen.

*

Gave 2002 fra Karen Sadowski, Søndergade 45 D, 4130 Viby Sj. via Ingeborg Christensen, IK. (Takkebreve fra Ingeborg Christensen, IK, & Palle Lykke, UHU, samme sted).

 

Aflevering 4:

Foto 1928 af Jakob Jensen og Carl Holst-Knudsen sammen på færge i forbindelse med byrådets udflugt til Samsø nævnte år. Gave 2009 fra Karen Sadowski, Søndergade 45 D, 4130 Viby Sj. via Ingeborg Christensen, IK.

 

Aflevering 5:

Medalje præget i anledning af indvielsen af Aarhus Idrætspark 5.6.1920. I original æske m. navnetræk. Se medaljen.

Gave 2010 fra Karen Sadowski, Søndergade 45 D, 4130 Viby Sj. via Ingeborg Christensen, tidligere  IK.

Giveren Karen Sadowski (død 2013) var barnebarn af Jakob Jensen, der var hendes farfar,