Aarhus Universitets segl

Jens Chr. Skou

Illustrationsmateriale til Jens Chr. Skous bidrag til jubilæumsbogen Topforskning ved Aarhus Universitet (2003) samt hertilhørende cd-rom med Skous egenhændige påskrift (se højre spalte). Tilsendt af Skou i 2003 til universitetshistorikeren i dennes egenskab af medredaktør samt redaktionssekretær ved nævnte udgivelse. Materialet sodskadet ved brand i bygning 1445 i oktober 2012.

Udprint af Jens Chr. Skous 2014-artikel til Journal of Psychiatric Research. Med kaffepletter forårsaget af Skou selv, der overdrog udprintet til Hans Plauborg, som primo 2015 har videregivet det til AU Universitetshistorie.