Aarhus Universitets segl

Jens Chr. Skou-materiale fra Jens G. Nørbys efterladte papirer mv.

Samlingen, der stammer fra Jens Chr. Skous mangeårige kollega Jens Gregersen Nørbys efterladte papirer, er af Nørbys familie - via Mikael Esmann - i oktober 2017 blevet overdaget til AU Universitetshistorie.

Samlingen omfatter

 • Jens Chr. Skou: Lokalanæstetika (disputats 1954, 4 eksemplarer - oprindelig 5, men det ene er overdraget til Steno Museet, der ikke mente at eje noget)
 • XXI International Congress of Physiological Sciences, Buenos Aires, Argentina, 9-15 August, 1959
 • International Workshop on the Na,K-Pump dedicated to Jens Christian Skou, Sandbjerg, November 27-30, 1988 (to samhørende hæfter - det ene med intro og deltagerliste, det andet med illustrationsmateriale)
 • Jens Chr. Skou, professor, dr.med.: Tale til lægevidenskabelige kandidater ved Aarhus Universitet 30. januar 1998, 19 s.
 • SPOR. Nobelprisen i kemi. Skou og pumpen, AU dec. 1997
 • information og debat nr. 16, 15. december 1997
 • Diverse VHS-bånd med delvis uidentificeret indhold (4 stk., forskellige)
 • The Nobel Prize in Chemistry 1997-plakaten (A3)
 • Plakat for festforelæsning 23. oktober 1997 i Anatomisk Auditorium, AU (A3, signeret eksemplar)
 • Plakat for festforelæsning 23. oktober 1997 i Anatomisk Auditorium (A4, 2 signerede eksemplarer)
 • Fotokopi af interview med Skou i AUTA, 11, november 1997, nr. 865
 • Diverse fortroligt materiale vedr. ansøgning og vedr. nominering
 • Skrivelse af 12. april 1988 fra SUN-dekan Gorm Wanscher vedr. faciliteter til Skou

Yderligere materiale vedr. Jens Chr. Skou i samlingen >