Aarhus Universitets segl

Knud Brix

Knud Bix (1922-2015): Privatarkiv vedr. skole- og studietid, besættelsesforhold, illegal virksomhed m.m.

- Levnedsberetning til De Kongelige Ordeners Historiograf

- Jubilæumsudgave af Palsgaard-bladet "Kærnen" i anledning af Knud Brix' 50-års jubilæum 1998

- karakterbog og meddelelsesbog fra 1. klasse 1927-28

- bevis for studentereksamen 1940

- rejsepas med fotos 1938, 1945, 1956, 1961 og 1966

- indtegningsbevis vedr. optagelse i Lægdsrullen 1939

- akademisk borgerbrev 1940 m. konvolut.

- bevis for filosofikum 1941

- bevis for bogholderiprøven 1941

- bevis for økonomisk eksamen 1. del 1944

- særbegæret udskrift af karakterprotokol for bestået økonomisk eksamen 1948

- årskort 1947-1948

- købekort 1944

- falsk identitetskort (se billede øverst på siden)

- afskrift af udtalelse 1945 fra Elias Bredsdorfff om Brix' deltagelse i illegalt arbejde (herunder Frit Danmark)

- udtalelse 1946 fra medlem af modstandsbevægelsens Jyllandsledelse O. Strange Petersen om Brix' betydning i forbindelse med det illegale arbejde (med henblik på understøttelse efter erstatningsloven)

- ekstra adgangstilladelse til Kalundborg-Århus juli 1945

- Budstikken oktober 1945 m. interviews med bl.a. Erling Voss, prof. Jørgen Pedersen, Niels Aage Nielsen (alle ved Brix) samt Kirsten Auken og Axel Sneum (man nærede planer om legal udgivelse af B.)

- forlagskontrakt 1948 vedr. publikation om Bovrup-arkivet

- brev fra Statsradiofonien 1948 vedr. radioudsendelse om danske nazister under besættelsen

- Danmarks Frihedssang udsendt af Frit Danmark

- digt af Brix 9. april 1940

- korrespondance med Elias Bredsdorff 1991 og med Ina Rohde 1994

- Bredsdorff-indlæg udklippet af Politiken 13. maj 1995 vedr. 5.maj-udvalgets invitationer

- fotokopier af budstikken 1943.

Gave 1998 fra Knud Brix. Anbragt i særskilt kasse i arkivrum.

Supplement 2004: Eksemplar af Knud Brix og Erik Hansen: Dansk Nazisme under Besættelsen, Nordiske Studier i Sociologi, red. Th. Geiger. Desuden kopi af 2004-brev fra Brix til Dr. Rodax.

***

I 1998 gav Knud Brix et erindringsinterview til det universitetshistoriske stemmearkiv.