Aarhus Universitets segl

M. Stokholm Pedersen

Pedersen, M. Stokholm

10 papkasser med låg:

  • Kasse 01:

Brugseksemplar af Studenterhåndbog 1949 med afkrydset bogfortegnelse; Nationaløkonomi: Noter fra forelæsninger hos professor Jørgen Pedersen 2. del, 1950’erne (bemærkning 2007 indsat) i ringbind; Vejledning til Statsvidenskabelig Eksamen 1949 og Vejledning for Det økonomiske studium ved Aarhus Universitet 1957; skr. Opgavebesvarelser fra Finanspolitisk seminar 1954 og fra Nationaløkonomisk seminar 1959; øvelsesopgaver i driftsøkonomi u.å. og Statistiske øvelser efterår 1951; Oecon 1953, 2 numre (3 og 5) m. diverse oversigter vedr. økonomistudiet siden 1936; 2 numre af Rådsnyt 1953; Julesang 1950 (om Illum, Rsting, Torben Lund, Max Sørensen, Thøger Nielsen, og Louis le Maire – forfattet af sidstnævnte!), stencilat med stillede opgaver til økonomisk eksamen fra vinteren 1939 til sommeren 1947; vejledning for det økonomiske studium ved Aarhus Universitet, udgivet og duplikeret af Studenterrådet; uddrag af kgl. Anordning 1937 angående den økonomiske eksamen … osv. + udkast til forslag til ny kgl anordning fra fakultetet i Århus; Socialpolitik: Forelæsninger hos professor Dich 1952-1953 I og II (2 ringbind) samt Finanspolitik: Noter fra forelæsninger hos professor Dich begyndelsen af 1950’erne. (Billedmateriale, personlige dokumenter mv. er udtaget og arkiveret som Billedsærsamling 91 ).

  • Kasse 02:

Bøger af Jørgen Pedersen, Theodor Geiger, Erich Schneider, Jørgen Gelting og Holger Gad – samt stencil Erich Schneider ”Kapitalbehov, Kapitaldækning og Likviditet i handels- og Industrivirksomheder”

  • Kasse 03:

Nationaløkonomiske lærebøger

  • Kasse 04:

Nationaløkonomi diverse

  • Kasse 05:

Statistik (heriblandt et par ting af  Orla Strange Petersen samt dennes: Noter til Statistik I, udg. Af Studenterrådet 1949).

  • Kasse 06:

Driftsøkonomi 1. del

Herunder Thorkil Kristensen, Fog og Howard Grøn, desuden dedikationsstencilat til MSP fra Jens Jeppesens Finansiel Regning.

  • Kasse 07:

Økonomisk historie og samfundsbeskrivelse

  • Kasse 08:

Socialpolitik

  • Kasse 09:

Finanspolitik (bl.a. Kjeld Philip)

  • Kasse 10:

Jurabøger, eks. 1950, 2. del 1952, bogholderiprøve 1948

Filosofiprøve 1949

*

Gave 2007 fra M. Stokholm Pedersen, Risskov