Aarhus Universitets segl

Max Sørensen

Sørensen, Max (1913-1981)

Efter fru Ellen Max Sørensens død sommeren 2005 blev der mulighed for at udtage fotos, brugsgenstande, lommebøger, pas etc. og enkelte bøger m.v. fra boet til udvalgets samling (hvorimod alle manuskripter og al korrespondance iflg. testamentet skulle tilintetgøres – se dog nedenfor). Der er tale om følgende: Max Sørensens cykel (anskaffet i 1930’erne og anvendt frem til Max Sørensens død), 2 lædermapper – hvoraf den ene er hans ”kendte” universitets-taske, 2 blæksugere, hulslåer, læsebriller, papirkniv, brevpapir, konvolutter, visitkort, ro-medaljer m.v. samt en ”papir-tynger” m. ro-klub-symboler (KU), dørskilt, skulderprydelse fra en af domstolene eller et af æresdoktoraterne, en mængde pas og diplomatpas, akademiske beviser (studentereksamen 1931, telegram vedr. dommerudnævnelse ved de europæiske fællesskaber, akademisk borgerbrev (KU), filosofikum 1932, dokument vedr. Dannebrogsordenen, Dansk Rødekors’ Mindetegn, en mængde skrivelser fra Udenrigisministeriet vedr. udnævnelser i dettes regi, skrivelse fra Illum om pension, ansættelsesbrev fra Aarhus Universitet 1947, doktorbrev 1946, udskrift af eksamensprotokol 1938), lommebøger 1940-1949, 2 album m. udklip (Det ene omfatter udelukkende USA-tur 1929, det andet årene 1954-1972 og indeholder: kronikker af P.J. Riis, Frank Jæger, Ole Fenger, Johannes Sløk, Anders Iversen, Per Krarup, Ole Krarup m.fl. om universitetsspørgsmål m.v., diverse om og af Max Sørensen), lykønskningssktelegram til brylluppet 1940 fra undervisningsministeren og med en mængde ministerie-signaturer, studenteroprørs-plakat 1970 vedr. de samfundvidenskabelige professorer samt takkebreve til Ellen Max Sørensen vedr. hendes Max Sørensen-bibliografi. Hertil kommer en mængde fotografier, som nærmere beskrives andetsteds. Det er testamentarisk bestemt, at manuskripter, som ikke også forefindes tryk, skulle makuleres. Efter overensskomst mellem boet og Per Teglborg på vegne af UHU er manuskript til bogen Internationale Organisationer i Vesteuropa udtaget til arkivet. Gave 2005 fra boet efter Ellen Max Sørensen

*

I marts 2012 er der der via professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen tilkommet en samling særtryk og deslige af en række af Max Sørensens egne artikler.

*

I oktober 2014 har Statsbibliotekets direktør Svend Larsen fremsendt et brev fundet i antikvarisk indkøbt bog. Brevet er dateret 29.1.1965 og er forfattet af Tage Kaarsted og stilet til Max Sørensen. Bogen, hvori brevet befandt sig, var - oplyses det - Tage Kaarsteds Hvad skal det nytte, som forfatteren sendte til Sørensen med dedikation og det nylig erhvervede brev. Brevet omhandler personstridigheder på Statskundskab og faggruppens anseelse, og det oplyses, at brevets fofatter samme dag havde klaget til rektor over fornærmende udtalelser fra personer på instituttet. Opbevares i store brandskab.