Aarhus Universitets segl

Brev fra Tage Kaarsted til Max Sørensen - erhvervelsesomstændighederne

I oktober 2014 har Statsbibliotekets direktør Svend Larsen til AU Universitetshistorie fremsendt et brev fundet i antikvarisk indkøbt bog. Brevet er dateret 29.1.1965 og er forfattet af lektor, cand.mag. Tage Kaarsted og stilet til professor, dr.jur. Max Sørensen. Bogen, hvori brevet befandt sig, var - oplyses det - Tage Kaarsteds Hvad skal det nytte, som forfatteren sendte til Sørensen med dedikation og det nylig erhvervede brev. Brevet omhandler personstridigheder på Statskundskab og faggruppens anseelse, og det oplyses, at brevets fofatter samme dag havde klaget til rektor over fornærmende udtalelser fra personer på instituttet. Opbevares i store brandskab.