Aarhus Universitets segl

Niels Albertsen

Materiale fra statskundskabsstudiet 1965-1970 (Niels Albertsens papirer)

Notater fra introduktionsforelæsninger 1965 + Poul Meyers forelæsningsnoter

Erling Bjøl: International politik (kompendier/noter) i alt 4 bind

Gråt ringbind: Politiske beslutninger - administratyive beslutninger (notater, opgave)

Sort ringbind: Økonomisk vækstteori, notater mv. fra Palle Schelde Andersens undervisning 1967-

Gråt ringbind: Økonomi

Sort ringbind: Forvaltningsret (hos Ehrenreich, 1968)

Sort ringbind: Statistik 1966, notater, udklip mv. (underviser Jens Jeppesen)

Gråt omslag: Folkeret, heri Max Sørensen kompendium 1963 samt trykte noter hertil

Sort (medtaget) ringbind: Statsret

Grågrønt omslag + Grønt ringbind: Sociologi (Stehouwer) og Historie (Kaarsted) (begge 1965) notater og pensumoversigt mv.

Gråt omslag: Tekster og noter om administrativ struktur

Litteraturliste til Dansk skolepolitik F 1970

Med hulbinder: Notater fra Erik Rasmussens og Curt Sørensens undervisning i Statskundskab F 1969

Opgave marts 1970 (forfattet af andre end giver) KLAUSULERET.

                                                 *

Materialet er overdraget 27.5.2013 af cand.scient.pol., forskningsprofessor ved Arkitekstskolen i Aarhus, Niels Albertsen (f. 1945), der påbegyndte studiet i Statskundskab i 1965.

At Niels Albertsen allerede ved studiestart var begejstret for jazz, fremgår af skitserne mellem hans notater adskillige steder i materialet. Fra 1967 sad han da også i bestyrelsen for Aarhus Studenterjazz.