Aarhus Universitets segl

Tryksager vedr. Universitetssamvirkets møde i Aarhus den 1. november 1926

"Paaklædningen er Rejsedragt"

******************************************

Materialet er i efteråret 2018 blevet overdraget til den universitetshistoriske samling af Jørgen Ledet Christiansen, Vejlby, der er barnebarn af redaktør Lars Larsen-Ledet og søn af den første filosofikumskandidat fra Universitetsundervisningen i Jylland, Steen Christiansen.

Om mødet 1. november 1926

I tidsrummet mellem universitetsbetænkningens fremkomst i 1925 og oprettelsen af Universitetsundervisningen i Jylland i 1928 afholdtes en længere række større og mindre møder mhp. at drøfte, hvordan man kunne etablere et universitet i Aarhus, når nu regeringen ikke mente, at statskassen rummede midler til en universitetsoprettelse - og dette til trods for, at et solidt flertal i betænkningskommissionen havde foreslået Aarhus som kommende universitetsby.

Vi har modtaget program, invitation, menu og bordplan til mødet i Aarhus 1. nov. 1926.

Meget mere om mødet og dets indhold kan læses i den mødeberetning, som efterfølgende udsendtes.