Aarhus Universitets segl

Steffen Christiansen/Steen Christiansen

Tryksager m.v. vedr. Aarhus Universitet m.v. stammende fra familierne Larsen-Ledet og Christiansen

På vegne af sin familie har Steffen Christiansen, Antikmuseet, i 2009 overdraget nedennævnte materiale til Universitetshistorisk Udvalg. Dele af materialet har forbindelse til Steen Christiansen - første filosofikumskandidat fra Universitetsundervisningen i Jylland - andre dele har forbindelse til redaktør Larsen-Ledet. Desuden foreligger en portion materiale uden specificeret forbindelse.

 • Universitet i Jylland: Beretning om et Møde i Aarhus den 1. Marts 1919 - m. ilagt signeret ledsageskrivelse fra Ernst Drechsel.
 • Victor Albeck: Arbejdet for Oprettelse af et Universitet i Jylland inden Kommissionens Nedsættelse (u.å.)
 • Institutioner og Foreninger i Aarhus udgivet til Vejledning for Studenterne ved Universitetsundervisningen i Jylland (1929).
 • Victor Albeck og Christen Møller: Arbejdet for Oprettelsen af et Universitet i Aarhus (1929).
 • Kort K. Kortsen: Mindetale over Overlæge Victor Albeck. Med dedikation fra Kortsen til redaktør Larsen-Ledet.
 • Statsbiblioteket: Reglement (1913) + Indledning til Bibliografien (1935).
 • Kantate ved Universitetets Aarsfest 1929 og 1930 (KU)
 • Materiale vedr. grundstensnedlæggelsen 1932: Program og manuskript til Victor Albecks tale.
 • Indvielse af Aarhus Universitet 1933: Middagen på Hotel Royal - bordplan for redaktør Larsen-Ledet, Digtning ved Indvielsen af Aarhus Universitet.
 • Det økonomiske Fakultet under Aarhus Universitet (præsentationstryksag v. Thorkild Juncker maj 1936).
 • Aarhus Universitets Tiårsfest 1938: Program, adgangskort for Hr. og Fru redaktør Larsen-Ledet samt seddel vedr åbent hus i institutter og laboratorier. Kantaten trykt i 1938-anledningen.
 • Årsberetninger og læseplaner 1928-1936
 • Det nye Universitet og Genforeningsarbejdet (1925)
 • 1925-betænkningen
 • Studieplaner for Sproglig-Historisk Skoleembedseksamen under Det humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet, 1935.
 • Folder vedr. Marselisborg Studentergaard og Studenterkollegiet i Aarhus (ca. 1936).
 • Studenterhåndbogen 1936
 • Fortegnelse over de ved Aarhus Universitet benyttede Lærebøger 1935-36. Udg. af Asschenfeldt-Hansens Boghandel, Guldsmedgade 24, Aarhus. Se omslag.
 • Mindeskrift for 5. Kolonnes Faldne - heri Løgstrups tale september 1945.
 • Aarhus Universitet - Hovedbygningen (u.å.)
 • Journalistkursus ved Aarhus Universitet: 1953-54, 3. udvidede kursus 1955, 6. kursus 1951
 • Nordisk Journalistkursus, 1. kursus 1958
 • Carl Krebs: Fra mit virke (foredrag i Dansk radiologisk Selskabs 50-års jubilæum), med dedikation fra Krebs til Ole Donner
 • Svend Åge Krarup: Da Jylland fik et Universitet (I) + (II), Vestkysten, januar 1978.
 • Fotokopi af Edmund Hansen-rapporten fra 1976 (Rapport om udbygningen af Universitetsparken i Århus, udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet).
 • Teknisk Forvaltning: Notat om Aarhus Universitets fysiske planlægning. Planlægningens forudsætninger, historiske forløb og målsætning. 17, november 1982.
 • Teknisk Forvaltning: Summarisk Notat om Aarhus Universitets fysiske planlægningsmålsætning. Supplement til notat af 17. november 1982. 27. marts 1983.

Samlingen er i 2010 blevet suppleret med følgende effekter overdraget af Steffen Christiansen på familiens vegne:

Samlingen er i 2011 blevet suppleret med følgende;

Samlingen er ultimo december 2011 blevet tilføjet en billedsamling:

Samlingen er medio januar 2012 blevet tilføjet følgende:

 • Foto af opstillede studenter ved Marselisborg Studentergaard 1928 m. identifikationsliste ved Steen L. Kristiansen
 • Tryksag: Fortegnelse over Bøger, der benyttes til Det teologiske Studium (KU)
 • Haandbog for Studenter 1928-29 (KU)
 • Program for Aarsfesten 1948 (AU)
 • Geistlig Stat m. håndskrevne indførelser for årene (KU, 1841)

Samlinger er ultimo september 2012 blevet tilføjet følgende:

 • Axel Sneum: Første Radioudsendelse fra Provinsen (1948)
 • Sange ved Julestuen den 19. December 1928 (Studenterforeningen i Aarhus)
 • Udklip fra Aarhuus Stiftstidende 6. maj 1945 med billede det ødelagte Gestapohovedkvarter
 • Statsbiblioteket i Århus 1902-1952
 • Plan for Det teologiske Studium (1928)
 • Diverse vedr. Københavns Universitet: Kantate 1932 og Sange til Immatrikulationsfesten 1934

Samlingen er ultimo november 2012 blevet tilføjet følgende:

Samlingen er medio marts 2013 blevet tilføjet følgende:

 • Udklip/kronik: Carl Krebs: "Med et dusin studenter. Erindringer om dagen for 40 år siden da det jyske universitet holdt indvielsesfest", Berlingske Aftenavis's kronik 9.9.1968
 • Axel Sneum: Da vi startede Aarhus Universitet (1946), ekspl. med dedikation fra forf. til red. Larsen-Ledet
 • Peter Skautrup: Danmarks nye universitet. Et overskue (1946)
 • "Journalistkursus Århus. Institut og kollegium for syge- og sundhedsplejersker. Århus Tandlægehøjskole". Særtryk af Arkitekten nr. 4, 1962

Samlingen er medio september 2013 tilføjet følgende:

 • Indrammet foto fra indvielseshøjtideligheden i Teknisk Skole den 11. september 1928.

Samlingen er i november 2014 tilføjet følgende:

 • Dedikationseksemplar af Harald Sandbæks erindringsbog fra 1983

Samlingen er juni 2015 tilføjet følgende:

 • Arket "Ved Indvielsen af Universitetsundervisningen i Jylland den 11. September 1928"
 • Billedpublikationen Aarhus Universitet (uden år, men formentlig o. 1953)

Samlingen er i marts 2017 tilføjet følgende:

 • Fortegnelse over [...] benyttede Bøger, Levin & Munksgaards Boghandel, Nørregade 6 København

Samlingen er i efteråret 2018 tilføjet følgende (v. Jørgen Ledet Christiansen)

 • Steen Christiansens optegnelser fra Kort K. Kortsens forelæsninger til filosofikum 1928-1929 (overdraget af mag.art. Jørgen Ledet-Christiansen, Vejlby, i efteråret 2018)
 • Særligt eksemplar af 'murstenspostkortet' stilet til de studerende fra en boghandler - her Steen Christiansens eksemplar

Samlingen er endvidere i efteråret 2018 tilføjet følgende:

 • Vilhelm Grundtvig: Statsbiblioteket i Aarhus og Universitetet i Jylland, 1921, 8. sider
 • Tryksager vedr. Universitets-Samvirkets store møde i Aarhus 1. november 1926 (invitation til redaktør Larsen-Ledet, plan for mødet (dvs. program), kort med menu på Hotel Royal samt bordplan (mere om disse tryksager her)