Aarhus Universitets segl

Tage Bai Andersen

Fra fhv. studieleder, lektor emeritus, cand.scient. Tage Bai Andersen er i 2012 modtaget følgende:

- 2 brevordnere med papirer vedr. institutadministration ved Matematisk Institut 1970-1971

- 1 brevordner vedr. "det, der ikke står nævnt i studienævnsreferaterne" ca. 1996-2009

- 1 brevordner med materiale vedr. NAT-studiereformarbejde i begyndelsen af og til midt i 1980'erne

- 1 brevordner vedr. evaluering af NAT-uddannelserne

- 1 brevordner vedr. uddannelse af NAT-gymnasielærere (krav/kompetence)

- 1 brevordner vedr. efteruddannelse af NAT-gymnasielærere

- 3 brevordnere med materiale vedr. "Ingeniørsagen" samt følgende tryksager: Midtvejsevaluering af civilingeniøruddannelserne i Århus 2002-2005 - status og perspektiver samt Studieguide for ingeniøruddannelser (for hver af årene 2008-2009-2010).

Desuden er en samling portrætter af medarbejdere ved Matematisk Institut samt fotos af diverse holdopstillinger blevet overdraget - se Billedsærsamling 123 >