Aarhus Universitets segl

Uforkortet udgave af artikel til Campus 4, 10.3.08

Da Aarhus Universitet i 1940’erne skulle have ny hovedbygning, var der medlemmer af byggeudvalget, som ønskede et byggeri i ædlere materialer og en lidt anderledes udformning end den modernisme-inspirerede byggestil, der havde præget arkitekt C.F. Møllers første universitetsbygninger i det foregående årti.

C.F. Møller (1898-1988) har ved flere lejligheder fortalt om, at byggeudvalget ikke blot sendte ham på en tur rundt i Europa for at studere universitetsarkitektur, men at man også viste ham et billede at et romersk universitet, der var blevet opført under Mussolini og stod færdigt i 1935. Det hører med til historien, at C.F. Møller altid har fortalt, at han ikke fandt dette romerske universitet efterlignelsesværdigt. Der er da næppe heller tvivl om, at Møller har set med inderlig modvilje på det romerske universitet, der er præget af alt det, som funktionalismen var i stærk opposition til, ikke mindst den aksefaste klassicisme.

Ikke desto mindre har C.F. Møller i 1940 udarbejdet tegninger og modeller, der viser en hovedbygning med nyklassicistisk tempelfront ud mod parken. Disse tegninger og fotografier af modeller er netop dukket op fra arkiverne. Det samme er det billede af det romerske universitet, som man viste Møller til inspiration – et postkort fra 1939. Materialet befandt sig i byggeudvalgets arkiv hos Universitetshistorisk Udvalg.
Det har formentlig kostet C.F. Møller rigtig mange kræfter at overbevise byggeudvalget om, at det antikke indslag slet ikke var sagen. Men det lykkedes ham som bekendt, og det skal vi vist være taknemmelige for.

Læs mere og se udsnit af tegningerne på: http://www.au.dk/uhu/mb/marts2008 eller besøg Antikmuseet, hvor det nyfundne materiale indgår i den netop åbnede særudstilling ”Antikken i Århus”