Aarhus Universitets segl

1938: Hyldestadresse

Dr.phil. Christen Møller (1886-1957) var en af pionererne fra den århusianske universitetsundervisnings start i 1928. Nævnte år blev han ansat som docent i tysk, og fra 1934 fungerede han som professor i germansk filologi. I 1938 forlod han Aarhus Universitet for at tiltræde stillingen som direktør for Handelshøjskolen i København. I forbindelse med hans afsked fra professoratet i Århus overrakte hans "gamle" studenter ham den hyldestadresse, som man kan se herunder. Det fornemme bind indeholder henholdvis et tekstblad og tre sider med fotos af hans studenter. Links til indholdet findes under billedet.

Hyldestadressen opbevarede Christen Møller til sin død i 1957. Årstallene 1928 og 1938 angiver perioden, hvor Møller var ansat i Århus. Det viste segl er universitetets første. Møllers enke overdrog i 1972 hyldestadressen til cand.mag. Henry Jørgensen (1912-2000) der i sin tid var en af studenterne bag adressen og senere mangeårig forstander for Niels Brocks Handelsskole i København. Klik her og hør, hvad Henry Jørgensen sagde, da han - i forbindelse med optagelse af et erindringsinterview - i 1994 forærede hyldestadressen til Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet (lydklippets varighed: 1:07).

Se hyldestadressens enkelte dele: Tekst og billedsider (1), (2) og (3).