Aarhus Universitets segl

1943: Festen for Andreas Blinkenberg 18. februar

Genstanden for festen.

Andreas Blinkenberg (1893-1982) blev ansat ved Universitetsundervisningen i Jylland som docent i fransk allerede i efteråret 1928 og var dermed en af institutionens pionerer. Fra 1934 var han sit fags professor ved Aarhus Universitet. Københavns Universitet havde et godt øje til ham, men da man fra det gamle universitet i hovedstaden besluttede sig for at 'kalde' ham til et professorat dér, takkede han venligt nej til kaldelsen; han foretrak nemlig at blive ved Aarhus Universitet. Det var på denne baggrund, at man i Århus besluttede sig for at fejre Blinkenbergs 50-års-fødselsdag ved en fest, som i form af et mægtigt sammenskudsgilde blev afholdt i Statsbibliotekets daværende bygning på Vester Allé.

I 1940 havde professor, dr.phil. Franz Blatt modtaget - og ligeledes afvist! - en tilsvarende kaldelse fra Københavns Universitet, hvilket dengang medførte, at studenterne gik i fakkeltog til Blatts ære. Faktisk ansås kaldelserne for særdeles ærefulde, så derfor jublede man naturligvis i Århus, når de højt profilerede lærerkræfter og forskere magtede at stå imod. Det var sejre af betydning for det unge jyske universitet, som ellers endnu blandt enkelte professorer i hovedstaden omtaltes som 'Jungleuniversitetet'. Se Aarhus Universitets officielle nekrolog over Andreas Blinkenberg.

Nedenfor ses en lang række fotos fra et album indeholdende optagelser fra festen for Blinkenberg 18. februar 1943. Billederne vises i den rækkefølge, hvori de er anbragt i albummet. Foreløbig er der mulighed for at studere ca. halvdelen af fotografierne. I albummet er der i alt 61.

Billede 1. Yderst til venstre Gustav Albeck, næste herre i baggrunden er C.F. Møller og derpå Ad. Stender-Petersen. Forrest (vistnok) Ulla Blatt og Per Krarup (m. briller)..

Billede 2. Fru Stender-Petersen dansende med rektor Carl Rasting. I forgrunden (uskarp) Ad. Stender-Petersen.

Billede 3. Den mørkhårede, unge kvinde til højre er Else Blinkenberg,

 

Billede 4. I midten Paul Krüger med mørkt hår i samtale med Regitze Illum og uidentificeret herre.

Billede 5. Ingelise (egtl. Inger Lise) Ørskov og Heinrich Bach.

 

Billede 6. Forrest Kirsten Albeck og Fritz Schønheyder. I baggrund Gustav Albeck.

Billede 7. Herren til venstre er arkitekt C.F. Møller. Til højre for ham rektor Carl Rasting sammen med fru Stender-Petersen. Til højre Per Krarup.

 

Billede 8. Per Krarup med gonggong.

 

Billede 9. Anne Hannestad og Paul Krüger.

 

Billede 10. Ingelise Ørskov og arkitekt C.F. Møller.

 

Billede 11. Herren med nedslået blik er Andreas Blinkenberg. Til højre for søjlen Ernst Frandsen.

 

Billede 12. Forrest Andreas Blinkenberg, bag ham Peter Skautrup og bag denne Anne Hannestad og Paul Krüger.

 

Billede 13. Kvinden til venstre er sandsynligvis Hulka Gudjònsson. Til højre Ingelise Ørskov.

 

Billede 14. Kirsten Albeck, Troels Fink og Tonni Afzelius ved "baren".

 

Billede 15. Ud over 'tjeneren' ses fra venstre Esther P. Jørgensen, Kirsten Albeck, Troels Fink og Tonni Afzelius.

 

Billede 16. Per Krarup monterer gonggongen (se også Billede 8 ovenfor) på hovedet af en festdeltager, mens Heinrich Bach ser til.

 

Billede 17. Andreas Blinkenberg taler.

 

Billede 18. Heinrich Bach taler.

 

Billede 19. Kitty Frandsen (datter af digteren Sophus Claussen) og Adam Afzelius.

 

Billede 20. Adam Afzelius, Gerda Lindhardt og Fritz Schønheyder.

 

Se flere billeder fra festen.