Aarhus Universitets segl

Grundstensnedlæggelse 1932 til første universitetsbygning (5)

Efter at kongen havde lagt den første, lagde nu undervisningsminister Borgbjerg den anden grundsten, idet han udtalte disse ord: "Med Ønske om Fremme af dansk Videnskab nedlægger jeg hermed den anden Grundsten til det jydske Universitet". (Foto E.A. Ebbesen. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg) .