Aarhus Universitets segl

Grundstensnedlæggelse 1932 til første universitetsbygning (6)

Efter at kongen havde lagt den første og undervisningsministeren den anden, lagde nu borgmester Jakob Jensen (der i øvrigt var mureruddannet) den tredje grundsten. Borgmesteren udtalte følgende:

"Idet jeg herved nedlægger den tredie Sten, gør jeg det i Haabet om, at denne Sten og det, der er nedlagt i Hylstret [grundstensdokument mv., red.] ikke maa komme frem de næste 500 Aar. Naar jeg tager et saa langt Tidsrum, er det fordi jeg ønsker, at denne Bygning her maa blive til Gavn og Glæde for det danske Folk. Der skal herfra udgaa sa mange gode og lyse Tanker til hele den danske Ungdom. Dette Universitet er ikke rejst for Jyder alene, det er et dansk Universitet, der er rejst i Jylland, og jeg haaber, at det maa blive besøgt af Unge fra hele Landet. Med dette Haab nedlægger jeg den tredie Grundsten."

(Foto E.A. Ebbesen. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg) .