Aarhus Universitets segl

Årsfest 1953

Jubilæums- og Promotionsfesten 11. september 1953

I september 1953 havde universitetet tilbagelagt de første 25 år. Mens den udadvendte og folkelige del af jubilæet kom til udtryk i Jubillefesten, herskede der en mere højtidelig stemning ved universitetets Jubilæums- og Promotionsfest den 11. september.

Ved denne begivenhed, der fandt sted i aulaen, ses herover Lutherforskeren Ragnar Bring, som tildeles den teologiske æresdoktorgrad, professor, dr.theol. K.E. Løgstrup, der holder promotionstalen, og rektor, professor Peter Skautrup, der var med i det første docentkuld anno 1928.

Professor Andreas Blinkenbergs skrift om universitetets første 25 år udsendtes ved samme lejlighed.

Læs om Jubilæums- og Promotionsfesten 1953

Hvad der blev sagt, og hvad der i øvrigt foregik ved aulahøjtideligheden, er nøje beskrevet over 17 sider i Aarhus Universitets årsberetning for det akademiske år 1953/1954.

Æresdoktorer

Aarhus Universitet havde udnævnt æresdoktorer siden 1946.