Aarhus Universitets segl

Landsudstillingen i Århus 1909

Landsudstillingens medalje/segl

Landsudstillingens medalje skyldtes kunstneren Joakim Skovgaard. Gengivet efter Århus-Årbog 1984, s. 83.

Medaljens forside viser mennesket som behersker af land og vand, mens bagsiden giver symbolsk udtryk for menneskets stadium med hensyn til teknik og ånd. Et kvart århundrede senere fik Aarhus Universitet sit segl, der viser ikke blot én, men hele to springende delfiner. Se Aarhus Universitets segl.