Aarhus Universitets segl

Udstillingsmontre om filosofikum i Århus 1928-1971

Fra jubilæumsudstillngen "Aarhus Universitet 1928-1998" i Steno Museet (1998-1999)

Fra særudstillingen i Steno Museet, der kunne ses fra efteråret 1998 til hen på foråret 1999. Foto Universitetshistorisk Udvalg 1998.

Øverst t.v. anordning anno 1928. som udgjorde grundlaget for undervisningen til filosofikum.

Frem til 1971 var det en forudsætning for eksamen i de egentlige fagstudier, at den studerende havde bestået examen philosophicum .

I ramme ses portræt af dr.phil. Kort K. Kortsen (1882-1939), som i 1928 blev ansat som professor i filosofi og stod for filosofikumsundervisning og -eksamen frem til 1938, hvor sygdom tvang ham til at trække sig tilbage.

Øverst til højre tilhørerliste fra 1938, hvor dr.phil. J. Himmelstrup som følge af Kortsens forfald midlertidigt havde overtaget forelæsningerne i filosofisk propædeutik.

Foto i midten viser afholdelse af  examen philosophicum den 1. juni 1934. Fra venstre ses censor J. Himmelstrup, professor Kort K. Kortsen og kandidaten, Sv. Aa. Grüner.

På foto nederst t.v. ses dr.phil. Svend Ranulf (1894-1953), der efterfulgte Kortsen som professor i filosofi.

Ranulfs timer prægedes stærkt af studenterløjer. Dette fremgår af adskillige kilder, bl.a. det tredje af Thorkild Bjørnvigs fire erindringsbind, Jordens Hjerte (1986) - den lilla bog i bunden af montren. 

Om professor Ranulfs undervisning skrev Thorkild Bjørnvig bl.a. følgende:

"Forelæsningerne foregik i det store auditorium, som med sine amfiteatralsk opadstigende stolerækker indbød til en særlig sport: afsendelse af kyndigt forarbejdede papirflyvere. Det begyndte med en enkelt, derefter et par stykker C og endte med hele præcist og samtidigt afsendte angrebsbølger mod den sagesløse professor og elev, der var oppe."

På trods af tumulten viste det sig dog muligt for en seriøst interesseret student at komme i et nærmere forhold til professoren. Da en ung stud.jur. i 1946 skrev til Ranulf vedrørende et filosofisk emne, blev studenten (det mindre portrætfoto) inviteret til the og diskussion i Ranulfs hjem og modtog et af professorens værker forsynet med dedikation.

Det gule ark bag portrættet af Ranulf stammer fra 1940'erne og er forsynet med en students filosofikumsnotater.

Nederst t.h. portræt og publikation af dr.phil. Justus Hartnack (1912-2005), som i 1954 overtog professoratet i filosofi og beklædte denne stilling gennem en lang årrække. Da Hartnack forlod Aarhus Universitet i 1972, var der blevet ansat endnu en professor i faget, og den hidtil obligatoriske filosofiske prøve (filosofikum) var netop blevet afskaffet året forinden.