Aarhus Universitets segl

"Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker" (oprettet 1938)

Første hold anno 1938 på "Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker". Kurset blev oprettet ikke mindst på baggrund af et samfundsbehov for sygeplejersker med særlig spædbørnshygiejnisk uddannelse (sundhedsplejersker). Billedet er gengivet efter jubilæumsskriftet Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet 1938-1988 - altid på vej . (Ukendt fotograf).

"Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker" fik i første omgang tag over hovedet i lejede lokaler på Aarhus kommunehospital - først i den gamle funktionærbygning, siden i hospitalets første bygning fra 1893. Store dele af undervisningen fandt dog sted i universitetets bygninger og somme tider også i Naturhistorisk Museum.

Landsretssagfører C. Holst-Knudsen udtalte ved indvielsen af kurset i 1938 bl.a. disse ord:

"Universitetets medvirken til løsningen af denne praktiske opgave at give sundhedsplejersker og ledende og undervisende sygeplejersker en højere undervisning er et udtryk for det ønske, det unge universitet har om i så stort omfang som muligt at række det praktiske liv en hjælpende hånd og bl.a. derved at give vort universitet et særpræg." ( Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet 1938-1963 , s. 8-9).

På det første kursus var der optaget 19 deltagere i kursus for sundhedsplejersker, 14 i kursus for ledende sygeplejersker og 5 i kursus for instruktionssygeplejersker (undervisende sygeplejersker).

I 1958 kunne institutionen flytte ind i en nyopført bygning i Vennelystparken, og navnet ændredes nu til "Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet".

Efter en grundlæggende ændring af uddannelsesprogrammet blev instituttet i 1965 omdøbt til "Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet". I 2003 blev Sygeplejerskehøjskolen fusioneret ind i VIA University College.

Man kan læse mere om "Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker" og om institutionens udvikling i følgende fremstillinger: Institut for Syge- og Sundhedsplejersker ved Aarhus Universitet 1938-1963, (1963, ingen oplysninger om forfatter/redaktør); I. Andersen, E. Nicolaysen & S. Østergaard: Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet 1938-1988 - altid på vej (1988); G. Lundstrøm & A. Stenderup: "Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet", i G. Albeck (red.): Aarhus Universitet 1928-1978 ), s. 577-588. 

Andet hold på "Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker" 1938/1939. Billedet er gengivet efter jubilæumsskriftet Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet 1938-1988 - altid på vej. (Ukendt fotograf).