Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Strömgren om Psykologisk Instituts tid på Statshospitalet

Erik Strömgren (1909-1993). (Foto Kirsten Albeck).

"Med stor forudseenhed havde de bevilgende myndigheder godkendt, at de bygningsmæssige rammer blev forholdsvis rigelige. Dette gjorde det muligt for hospitalet i 1968 at tilbyde universitetet i en kortere årrække at huse det nyoprettede Institut for Psykologi. Det må antages, at oprettelsen af dette institut ville være blevet forsinket i adskillige år, såfremt man ikke fra hospitalets side havde kunnet yde denne håndsrækning, der blandt andet blev givet i håb om at kunne etablere det bedst mulige samarbejde mellem psykiatri og psykologi. Det psykologiske institut ekspanderede så hurtigt, at det blev nødvendigt efter få års forløb at bygge et selvstændigt institut i hospitalets nærhed, og allerede på det tidspunkt havde det vist sig, at hospitalets tiltagende funktioner i høj grad havde brug for de derved ledigblevne lokaler."

Professor, overlæge, dr.med. Erik Strömgren: "Udviklingen af hospitalets funktion 1952-1977", i Johannes Nielsen og Eddie Danielsen (red.): Fra Jydske Asyl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002 (2002), s. 94.