Aarhus Universitets segl

Tronfølgeren, prinsesse Margrethe

Foto Jørn Timm. Original i Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.

I efterårssemestret 1961 flyttede tronfølgeren, prinsesse Margrethe, ind på Kollegium 9 sammen med sin hofdame, der også var student fra København. Da Dronning Margrethe ved Aarhus Universitets 50-års jubilæum i 1978 så tilbage på studietiden i Århus, skrev hun bl.a. disse ord om kollegielivet:

"Langsomt blev den lange gang med de 16 døre en fortrolig del af tilværelsen, og de 14 ukendte ansigter fik navn og personlighed, efterhånden som vi mødtes og udvekslede gryder og kaffe og snak på køkkenet, som var gangens hjerte såvel som mave."

Det var meningen, at tronfølgeren skulle følge forelæsningerne ved statskundskabsstudiet og desuden kigge lidt på arkæologien, hvis der blev tid, men - som det erkendes i erindringsstykkerne - "det blev vist nærmest omvendt." Optagelsen stammer fra kollegiekøkkenet, hvor tronfølgeren er i færd med at brygge en kande te.

I 1961 var huslejen på kollegiet 55 kroner om måneden.

Citaterne herover stammer fra dronningens erindringsstykke "Det urolige paradis" i bogen Student i Århus. Femten erindringsbilleder samlet af Gustav Albeck (1979), s. 208-210.