Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lidt om navnet "Stakladen"

Det var først så sent som i 2017 eller 2018, at denne skiltning i foyeren ved Stakladen blev opsat. Foto december 2018 v/AU Universitetshistorie

Navnet "Stakladen" vækker ofte undren, for hvad er baggrunden for dette sære navn?

Navnet har sin baggrund i det enkle faktum, at bygningens konstruktion har mange fællestræk med almindelige landbrugsstaklader, som fortrinsvis har tjent det formål at sikre opmagasinerede afgrøder mod nedbør mv.

  • Se fotos af forskelligartede staklader her.

Det var først ret sent - nemlig på et tidspunkt efter bygningens 50-års jubilæum - at der i Studenternes Hus blev opsat en skiltning i større format, som eksplicit bruger betegnelsen ”Stakladen”. Hidtil har det været en uformel betegnelse brugt af stort set alle, som havde deres gang på stedet, og kun ganske små vejviserskilte, hvorpå betegnelsen har været anført.

I sin bog fra 1978 om Aarhus Universitets bygninger fortæller arkitekt C.F. Møller, at konstruktionen er ”affødt af salens store bredde og af den stramme økonomi”. (s. 102).

C.F. Møller omtalte i øvrigt selv bygningen som "studenternes spisesal", men anvendte også af og til betegnelsen "Stakladen" (dog altid med brug af anførselstegn).

I nyere tid er en del studerende og andre på misvisende vis begyndt at bruge betegnelsen ”Stakladen” om hele Studenternes Hus.

Billedet herover stammer fra oktober 1983, hvor man ved et arrangement fejrede Stakladens 19 års fødselsdag. Foto i den universitetshistoriske billedsamling. Fotograf ukendt