Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

"Hvad gemte der sig bag det stykke mur, hvor der ingen vinduer var?"

Foto fra 1930'erne v/Henning Henningsen (som ikke må forveksles med dén Henning Henningsen, der i 1936 blev 3. kandidat fra Aarhus Universitet og senere dr.phil. og mangeårig leder af Handels- og Søfartsmusset i Helsingør).
På denne plantegning anno 1934 ses nederst fra venstre 2. etages fire vinduer ud mod parken efterfulgt af ubrudt mur, som det anatomiske auditorium befandt sig bag. Udsnit af illustration i tidsskriftet Arkitekten, Maanedshæfte 1, 1934

Anatomisk Auditorium

Den første gule universitetsbygning i Universitetsparken blev indviet i september 1933. Bygningen var hovedsagelig indrettet med henblik på den indledende lægevidenskabelige undervisning, men rummede også få lokaler til den humanistiske undervisning.

I bygningen havde tre lægevidenskabelige institutter hjemme, nemlig institutterne for Fysik, Kemi og Anatomi. De to førstnævnte skulle på det tidspunkt som antydet primært tjene den lægevidenskabelige undervisning - indtil de i 1954 blev en del af Det Naturvidenskabelige Fakultet - og Anatomi  var naturligvis hele tiden et lægevidenskabeligt fag.

Bag den del af muren i den sydlige sektion (nuværende Bygning 1341), der dengang var uden vinduer på 2. etage, befandt sig det anatomiske auditorium, hvor anatomiprofessoren forelæste på baggrund af demonstrationer af den menneskelige anatomi i form af opskårne menneskelig; de dissektionsøvelser, som han iflg. læseplanen også afholdt, fandt formentlig sted i det tilstødende dissektionslokale.

På grund af ligstanken var de dele af Anatomisk Institut, hvor man håndterede lig, placeret for sig selv i Bygning 1341, den sydligste del af Aarhus Universitets første bygning.

Det var først i slutningen af 1950'erne, at Anatomi flyttede i egne bygninger sydligere i Universitetsparken.

Formentlig i slutningen af 1950'erne - nemlig ved Anatomis udflytning - blev der bygget om i den sektion af AU's første bygning, som vi i dag kalder Bygning 1341, og der blev indsat vinduer i hele muren. Foto 2007 v/Universitetshistorisk Udvalg. Klik for forstørrelse