Aarhus Universitets segl

Institut for Musikvidenskab

Første bygning til Institut for Musikvidenskab blev indviet 10. november 1950

Gengivet efter studenterbladet Den jydske Akademikers maj-nummer 1950. (Jydsk presse-foto).

Det endnu ikke indviede Institut for Musikvidenskab set fra sydøst i forsommeren 1950.

Indvielsen fandt sted 2½ måned senere end beregnet. Læs dagbladsudklip om årsagerne hertil.

Fra Aarhus Universitets årsberetning for 1950.

 

Som følge af den senere opførelse af yderligere bygninger til instituttet er det ikke muligt i dag at tage et foto fra samme vinkel.

*

(Udsnit af luftfoto fra 1953. Ukendt fotograf. Tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Institut for Musikvidenskab set fra syd sommeren 1953.

Når det ser ud, som om der kun er et vindue i bygningen, er forklaringen formentlig, at man har trukket gardinerne for de øvrige.

I baggrunden lidt af Naturhistorisk Museum.

*

 

(Foto Universitetshistorisk Udvalg 18. oktober 2010).

Efter tre år i Hovedbygningen flyttede Institut for Musikvidenskab ind i denne bygning i efteråret 1950.

Bygningen, der blev indviet 10. november 1950, er her set fra nord-øst.

Gavlvinduet er det samme som ses på 1950-fotografiet øverst på denne side.

*

(Foto Universitetshistorisk Udvalg 18. oktober 2010).

Musikinstituttets første bygning set fra nord-øst.

Denne bygningsside er den, man også ser på det øverste foto på denne side, men nu altså med væghøje vinduer og synlig tagrende.

*

(Foto Universitetshistorisk Udvalg 18. oktober 2010).

Efter tilbygninger i 1960'erne kom Institut for Musikvidenskab til at omfatte tre bygninger.

Faget Musik forlod komplekset i 1997 og flyttede ind i den nedlagte Langelandsgades Kasernes bygninger.

Den midterste af kompleksets tre bygninger - i billedets mellemgrund - er den første fra 1950.

I 1997 flyttede Musikvidenskab ud af komplekset og ind i den nedlagte Langelandsgades Kasernes bygninger, og Musikvidenskabs hidtidige bygninger blev derefter til "Biologiens Hus".