Aarhus Universitets segl

Luftfoto af første universitetsbygning 1934

(Gengivet efter C.F. Møller: Aarhus Universitets bygninger (1978). Ukendt fotograf).

Universitetsbygningen mellem savværk og kolonihaver. Til venstre - oppe ved Niels Ebbesensvej (senere Randersvej og senere igen Nørrebrogade) - ses to ud af de daværende fire professorboliger, der sammen med parkkollegierne skulle sikre et socialt fællesliv mellem lærere og studerende - noget, man ikke kendte i København. Enkelte af Aarhus Kommunehospitals bygninger ses på østsiden af landevejen over for savværket.