Aarhus Universitets segl

"Statskassen" - senere "Noahs Ark"

Træbarakken på Lille Barnow-grunden mellem Ringgaden og Kommunehospitalet findes ikke mere. Men fra 1963 til 1967 husedes Statskundskab her. Dette varede ved, indtil Statskundskab kunne overtage den bygning, hvor Matematisk Institut hidtil havde haft til huse. Herefter blev træbarakken overtaget af Teologi. På et senere tidspunkt fik C.F. Møllers Tegnestue og Teknisk Forvaltning afdelinger her. I forbindelse med nybyggeri efter år 2000 ved det nærliggende seminarium blev bygningen fjernet. (Illustrationen gengivet efter Århusstudenternes Håndbog 1969, s. 209).