Aarhus Universitets segl

Villaen på Paludan-Müllers Vej 17

Villaen blev erhvervet af Aarhus Universitet i begyndelsen af 1960'erne, da man var i bekneb for lokaler til det nyoprettede fag Religionshistorie.

I 1960 oprettedes faget Religionshistorie under Det Humanistiske Fakultet, men først fra 1962 kunne faget råde over egne lokaler — nemlig villaen på Paludan-Müllers Vej 17. Det var ifølge fagets mangeårige professor Halfdan Siiger "et dejligt sted og — hvad der jo var en meget stor fordel — vi var væk fra al snak i Hovedbygningen!" (Kilde: Interview 1994 med Halfdan Siiger i Universitetshistorisk Udvalgs samling). Senere overflyttedes Religionshistorie til Det Teologiske Fakultet. En række andre afdelinger med tilknytning til Aarhus Universitet har siden haft til huse i villaen: Internationalt Sekretariat, Forskerakademiet, Retslære, NANEA).