Aarhus Universitets segl

Axel Voigt (1908-1997)

Axel Voigt i fjernsynet anno 1964, hvor han i en lang række udsendelser demonstrerede kemiens rolle i hverdagen. En introduktionsudsendelse blev efterfulgt af ikke færre end 15 halvtimes-udsendelser i serien, som kaldtes "Kemi for millioner". De enkelte udsendelser blev vist om eftermiddagen på hverdage og genudsendt om søndagen. (Ukendt fotograf. Billedet tilhører Universitetshistorisk Udvalg).

Axel Voigt blev født i Varde i 1908. Han tog matematisk studentereksamen i Lyngby i 1926 og blev i 1932 cand.mag. med hovedfag i kemi og bifag i matematik, fysik og astronomi. Fra 1931 fungerede Axel Voigt som privatassistent hos lektor i kemi Hakon Lund ved Københavns Universitet. Da Hakon Lund i efteråret 1933 tiltrådte sit professorat ved det nye kemiske institut ved Aarhus Universitet og dermed blev universitetets første professor i faget, fulgte Axel Voigt og Tage Langvad med som videnskabelige assistenter.

Instituttet hørte under Det Lægevidenskabelige Fakultet fra dettes oprettelse 1933 og frem til 1954, og det blev Voigts hovedopgave i denne periode - sammen med Tage Langvad og (i en periode) Ingrid Beck - at afholde øvelser og eksaminatorier i kemi for medicinstuderende. Kemistuderende fandtes ikke ved universitetet før 1950'erne, dvs. efter at instituttet i 1954 var blevet en del af det nye naturvidenskabelige fakultet.

Da afdelingsleder Axel Voigt gik af som 70-årig i 1978 efter 45 år i Aarhus Universitets og kemiens tjeneste, havde han prøvet mere end de fleste. Axel Voigt var en mand med mange interesser ved siden af kemien - ikke mindst musik (klassisk så vel som jazz), bridge og sport samt politik - både partipolitik og universitetspolitik; hvad det sidste angår, var Axel Voigt en af pionererne i amanuensisbevægelsen og i en periode primus motor i Amanuensisrådet ved Aarhus Universitet.

Under besættelsen var han aktiv i modstandsbevægelsen, hvilket resulterede i et ophold i tyske koncentrationslejre. 

Han har selv fortalt om det hele i sine erindringer: Et exceptionelt århundrede (Århus 1989, eget tryk).

  

I efteråret 1933, da Axel Voigt kom til Århus, rummedes hele universitetet i denne bygning. Læs mere om bygningen .