Aarhus Universitets segl

E. Buch Andersen (1892-1937) - nekrolog

Aarhus Universitets nekrolog over professor, dr.phil. E. Buch Andersen (i årsberetning 1938)