Aarhus Universitets segl

Edith Reske-Nielsen (1918-2019)

Med overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsens død den 11. juni 2019 har AU Universitetshistorie mistet endnu en af sine allermest entusiastiske venner og støtter.

Det daværende Universitetshistorisk Udvalg kom i kontakt med Edith Reske-Nielsen i forbindelse med forberedelsen af den særudstilling i Steno Museet i anledning af Aarhus Universitets 70-års jubilæum i 1998, som udvalgets sekretær (universitetshistorikeren) var hovedansvarlig for.

Kontakten kom i stand på opfordring fra hendes bror, professor, dr.med. Aksel Stenderup, som havde givet et universitetshistorisk erindringsinterview nogle år forinden, og som nu foreslog udvalgets sekretær at kontakte hans søster med henblik på muligheden for i højere grad også at få en kvindekollegiumsvinkel på universitetshistorien og på den kommende jubilæumsudstilling.

Edith Reske-Nielsen var meget imødekommende og satte straks udvalgets sekretær i forbindelse med en række af de kvinder, der - som hun selv - i efteråret 1941 var flyttet ind på Marselisborg Studentergaard, der efter 13 år som mandskollegium nu var blevet forbeholdt kvinder.

Ikke blot betød disse uvurderlige kontakter, at såvel billedmateriale fra Studentergaarden som private studenteregnskabsbøger mv. fra kvindelige gårdboere dukkede op, men også at der blev lejlighed til at møde disse kvinder, høre deres historier og lave en række nu helt uerstattelige universitetshistoriske erindringsinterviews med dem.

Selv var Edith Reske-Nielsen heller ikke karrig med at dele ud af sine erindringer - og da slet ikke på tomandshånd ved køkkenbordet på Jønhøjvej i Åbyhøj og med en Campari oven på kaffen - men af en eller anden grund - måske perfektionisme - veg hun tilbage, når forslaget om at optage hendes egne erindringer kom på tale.

Da udvalgets sekretær troede, at han endelig nærmede sig målet - at få hende overtalt til at gå med til at lade os optage et erindringsinterview med hende om tiden som studerende og senere ansat som den første kvindelige overlæge i byen og som lektor ved universitetet - havde hun pludselig været i kontakt med Danmarks Radio, der ganske hurtigt derefter kunne bringe en hel række erindringssamtaler med hende!

Det var i 2004, og der var tale om fem radioudsendelser á 30 minutter.

Det skal siges, at hun i disse udsendelser naturligvis fortalte om alle sider af sit liv, ikke mindst barndommen, og altså ikke udelukkende om sit forhold til universitetet.

Endelig i 2008 fik udvalgssekretæren lov til at medbringe og tænde båndoptageren ved et par sessioner, men på trods af glimrende detaljer blev resultatet ikke helt, hvad det kunne være blevet blot nogle år tidligere.

Sine seneste år tilbragte Edith Reske-Nielsen på plejehjem.


Som nyslået student kom Edith Stenderup til Aarhus fra Langeland og blev indskrevet som studerende ved Det Lægevidenskabelige Fakultet i efteråret 1938.

I 1943 blev hun gift med stud.mag. Erik Reske-Nielsen. Hun tog medicinsk embedseksamen ved Københavns Universitet i 1947 (dette var ikke muligt i Aarhus før nogle år senere), og blev dr.med. i 1961 og overlæge i neuropatologi på Aarhus Kommunehospital i 1963.

Hun er forfatter til en lang række videnskabelige arbejder og medstifter af Skandinavisk Neuropatologisk Forening.

Hun har også forfattet fremstillinger vedr. sin og Erik Reske-Nielsens involvering i modstandskampen under besættelsen og familiens efterfølgende flugt til Sverige i 1943 samt bogen Erik Reske-Nielsen - En nordisk pionér, der udkom i 2006