Aarhus Universitets segl

Erik Dreyer Jørgensen (1916-2011)

Erik Dreyer Jørgensen var med på det første hold af indflyttere i det nyopførte Kollegium I i september 1935. Dreyer Jørgensen afsluttede sine studier som cand.mag. i 1943, hvor der til embedseksamen ud over hovedfag krævedes to bifag.

Erik Dreyer Jørgensen gav erindringsinterview til Universitetshistorisk Udvalg allerede i 1988, men ønsket om yderligere oplysninger vedrørende denne tidlige periodes studenterliv gjorde det hensigtsmæssigt på ny at opsøge Dreyer Jørgensen i december 2005. Der var nemlig ikke mange tilbage, der - som Dreyer Jørgensen - havde indledt deres studier ved Aarhus Universitet 70 år tidligere, og som på baggrund af egen erfaring kunne meddele detaljer om, hvordan det var at studere i hine tider.