Aarhus Universitets segl

Erik Rasmussen (1917-1995)

Professor, dr.phil. Erik Rasmussen (1917-1995) var den ene af de to professorer, som blev knyttet til det nye fag Statskundskab i 1959. Var rektor for Aarhus Universitet 1976-1977. (Ukendt fotograf) .

Dr.phil. Erik Rasmussen og dr.jur. Poul Meyer (1916-1990) blev begge ansat i 1959 som professorer i Statskundskab. I en kort overgangsperiode før fagets fulde indlemmelse i det daværende Økonomiske og Juridiske Fakultet (senere omdøbt til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet) var Rasmussen ansat ved Det Humanistiske Fakultet, mens Meyer var ansat ved Det Økonomiske og Juridiske Fakultet.

Fra studenterhåndbogen 1961.