Aarhus Universitets segl

Birger Møllers nye erindringsbog: Indtil videre (2019)

Birger Møller: Indtil videre

Forlaget Abeland, 283 sider, 129 kr.

2019

(De længere uddrag fra bogen bringes med forfatterens venlige tilladelse)

­

Birger Møllers nyeste erindringsbind er - som det også gjaldt for Godthåbsgade 10, Aarhus C, der udkom i  2016 - en gevaldig underholdende bog, som gennem humor og anekdoter fortæller om pudsige tildragelser og hverdage med enevældige professorer på Det Lægevidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet i første halvdel af 1970'erne.

I det forrige bind fortaltes om studietiden, og nu drejer det sig om studiernes afslutning og rundturen til de uddannelsesstillinger, som hører med til kvalificeringen som læge, og her kommer vi omkring en række mere eller mindre særprægede personligheder, hvoraf kan nævnes professorerne Mogens Ingerslev, Knud Lundbæk og Villy Posborg Petersen.

Hos sidstnævnte opnåede Møller dog ikke at blive ansat, idet han ganske vist var blevet indkaldt til, hvad han troede skulle være en ansættelsessamtale, men som viste sig at være en raffineret ordløs afvisning på baggrund af, at Møller som student  tre år tidligere havde deltaget i en klage over Posborgs måde at eksaminere på.

Om sidstnævnte forhold og Birger Møllers egen (dekanovervågede!) eksamen hos Posborg kan man læse i kapitel 4:

Hos retsmedicineren Jørgen Brems Dalgaard var det iflg. Birger Møller ikke nødvendigt for eksaminanden selv at sige ret meget. Her er beretningen om den afsluttende eksamen til den medicinske kandidateksamen:

Mange andre anekdoter rummer bogen - bl.a. om, hvordan reservelægerne på Fødselsanstalten altid sprang op og med henblik på egen karriere kappedes om at være den, der kom til at hælde kaffe op til professor Ingerslev, når der var morgensamling - og grundige beretninger er der om forskningsstillinger og studie- og forskningsophold i udlandet samt om ansættelsen i Odense som overlæge i gynækologi, der kom til at vare karrieren ud.